• Skattesystemet i Kina

    Du kender det danske skattesystem og en sammenligning mellem dette og det kinesiske er derfor relevant. For hvordan er skattesystemet i Kina? En person, der flytter til Kina, [...]
  • Mandag den 11. marts 2019 kan ca. 85% af os se vores årsopgørelse for 2018 ved at gå ind på den personlige skattemappe på skat.dk. Har du korrektioner hertil, kan disse samtidig foretages elektronisk. Uofficielt vil det formentlig allerede [...]
  • Ved en udstationering afgøres den danske skatteposition af, hvad der sker med medarbejderens danske helårsbolig, hvor en eventuel familie befinder sig, og hvor lang [...]
  • I november er skatteansættelsen for det nye år at finde i din skattemappe. Skat har indført en ny uvane, hvor der i utallige situationer foretages forhøjelser i dine [...]

Betaler du for meget i skat?

 Følg med i ændringer og nye skattemuligheder her

  • Beskatning af pensioner i Kina afhænger af, fra hvilket land pensionerne strammer, og hvilken type pension der er tale om. Sociale pension og ATP–udbetaling kan kun [...]
  • Hvis du skal arbejde i Kina, afhænger din skattemæssige situation af mange faktorer så som: Bevaret eller ikke bevaret bolig i Danmark Husstand i Danmark eller ej Arbejdet [...]
  • Hvis du som bosiddende i Danmark modtager indkomster fra kinesiske kilder, vil beskatningen af disse være bestemt af  den dansk-kinesiske dobbeltbeskatningsoverenskomst. [...]