Skattesystemet i Kina

skattesystemet i Kina

Du kender det danske skattesystem, og en sammenligning mellem dette og  skattesystemet i Kina er derfor relevant. For hvordan er det kinesiske skattesystem?

En person, der flytter til Kina, vil typisk blive anset for domicileret i sit hjemland i de første fem år af opholdet. Det betyder, at personen kun bliver beskattet af indkomst fra kinesiske kilder.
Efter 5 år vil personen typisk blive anset for domicileret i Kina. Det betyder, at personen bliver globalindkomst-beskattet.

Skal du udstationeres? Læs mere her

Mere om skattesystemet i Kina

Der findes ikke en specifik definition af at have skattemæssig bopæl i Kina. Testen for om en person er domicileret i Kina er baseret på, om personen sædvanligvis bor i Kina som følge af sin husstand, familie eller økonomisk tilknytning.

Skatten er progressiv. Skattesatserne ligger i intervallet 3-45 %, hvor de 45 % nås typisk, når den månedlige indkomst overstiger 80.000 RMB.

Som bosiddende i Kina skal du ikke betale formueskat.

Ikke-bosiddende skattepligtige i Kina, skal betale kinesisk indkomstskat med de samme satser som for bosiddende (se ovenfor).

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.

 

Læs mere om beskatningen som lønmodtager i Kina