indkomster

Indkomster fra kinesiske kilder

Hvis du som bosiddende i Danmark modtager indkomster fra kinesiske kilder, vil beskatningen af disse være bestemt af  den dansk-kinesiske dobbeltbeskatningsoverenskomst. [...]